Начало За лекари
Виктория Калудова
Кинезитерапевт
работи с НЗОК
работи с деца
Запази час
МЦ Медкрос/23/Физиотерапия и рехабилитация (ЗАЙЧАР)
София, ул. Зайчар 134
Контакти

МЦ Медкрос/23/Физиотерапия и рехабилитация (ЗАЙЧАР)

София, ул. Зайчар 134

Виж на карта
Уебсайт:https://mcmedcross.com
Мобилен телефон:+359 88 211 2083
Работен телефон:+359 2 405 3270
Застрахователни компании, с които работя
Медико-21Животозастрахователен ИнститутФиХелт(FiHealth)СългасиеЕвроинсЕЗОКДовериеДженералиДЗИБългария ИншурънсБулстрад ЖивотАлианцАксиом
Обща информация
Виктория Калудова е магистър-кинезитерапевт и член на Асоциацията на физиотерапевтите в България, с практически опит в клинични бази и амбулаторен кабинет. Работи с пациенти с ортопедични, неврологични, неврохирургични, белодробни, съдови, гериатрични, детски гинекологични, обменни и други заболявания, както и със здрави хора, желаещи да повишат и подобрят двигателната си активност. Прилага специализирани кинезитерапевтични техники, физиотерапевтични процедури, лечебен масаж и кинезиологичен тейпинг.
Образование и квалификация
Виктория Калудова е получила своето образование в МУ – София и НСА “Васил Левски”. През 2018г. придобива магистърска степен по специалност “Кинезитерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания” след защита на дипломна работа на тема “Възможности на ранната следоперативна кинезитерапия за повлияване на равновесието и независимостта при пациенти с менингеоми”. Притежава сертификати за “Кинезиологичен тейпинг”, “Мануална терапия на цервикоторакална и лумбосакрална област, горен и долен крайник”, “Мекотъканна мануална мобилизация на цервикоторакална област и горен крайник”. Посещава редовно квалификационни курсове, семинари и конференции по специалността.