Начало За лекари
проф. Теофил Седлоев
Коментари
Хирург
Специалист по хирургия с над 30 години опит.
работи с деца
платен преглед
Запази час
СМДЛ Медиарт ЕООД/СМДЛ Медиарт
София, бул „ Генерал Данаил Николаев“ №26 - партер, кабинети - 20 и 24
Контакти

СМДЛ Медиарт ЕООД/СМДЛ Медиарт

София, бул „ Генерал Данаил Николаев“ №26 - партер, кабинети - 20 и 24

Виж на карта
Мобилен телефон:+359 88 862 4327
Работен телефон:+359 2 944 1221
Биография, образование и квалификации
Доц. д-р Т. Седлоев е завършил висше образование, специалност медицина - МА София. Работил е като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент в Катедра по Хирургия – II-ра хирургия, УМБАЛ “Александровска” и ''Царица Йоанна – ИСУЛ'', МУ София. Има прзнати специалности по хирургия, патофизиология; онкопластична, реконструктивна хирургия при рак на гърдата – мастерклас – III ниво. Диплома за образователна и научна степен ''ДОКТОР'' - дисертационен труд : „Оценка на прогностичните индекси при комплексното лечение на дукталния ин ситу карцином на млечната жлеза“.
Доц. д-р Т. Седлоев е член на Управителния съвет на Българското хирургическо дружество, European Society of Mastology (EUSOMA), International Society of Surgery (ISS), Senologic International Society, Turkish Bulgarian Endocrine and Breast Surgery Club (TBEBSC), Senologic Academy for Turkish Surgeons (SENATurk), Editorial Board of Breast Case – official Journal of SENATurk, Национален експертен борд „Пoведение при карцином на гърда” – 2013 и 2018 г., научен консултант на списание MD и др.
Специализирал е в чужбина във водещи клиники в областта на рака на гърдата и коремна хирургия:
1990 г. - McMaster University, Хамилтън, Канада – експериментална хирургия перитонит; постоперативни сраствания в коремната хирургия;
1993 г. – Clinique Saint Nabor, Сент Аволд, Франция – обща хирургия и миниинвазивна лапароскопска хирургия;
1995 г. - European Institute of Oncology, Милано, Италия - рак на млечната жлеза;
1997 г. - Instituto Nazionale dei Tumori, Милано, Италия – хирургично лечение на рака на млечната жлеза;
1999 г. - Rambam Hospital, Хайфа, Израел – обща хирургия; сентинелни лимфни възли при рак на млечната жлеза;
2000 г. - Hospital Cochin, Париж, Франция – обща и чернодробна хирургия;
2015 г. - International Training Course on Targeted Intraoperative Radiotherapy (TARGIT), University Medical Centre Mannheim,University of Heidelberg Germany - органосъхраняващи операции с интраоперативно лъчелечение при ранен карцином на гърдата;
2015 г. - International Training Course onTargeted Intraoperative Radiotherapy (TARGIT), University College London,Royal Free Hospital, Hampstead, London UK - органосъхраняващи операции с интраоперативно лъчелечение при ранен карцином на гърдата;
2015 г.- Tuskish Society of Breast Surgery, Royal College of Surgeons (RCS) London, British Association of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgeons (BAPRAS), European Academy of Senology (EAoS) Реконструктивна хирургия при рак на гърдата – II ниво; терапевтична мамопластика – Мастерклас – III ниво.

Доц. д-р Т. Седлоев, дм. е автор и съавтор на четири учебника и монографии и повече от 150 научни публикации в български и международни списания. Преподавател в МУ – София на студенти по медицина и стоматология; от 1999 г. - ръководител на ежегоден курс „ Рак на млечната жлеза” за следдипломна квалификация на лекари; лектор на “Основен курс” за специалност по хирургия – МУ София.
Доц. Т. Седлоев е специалист в областта на диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза. Приоритет в неговата работа са:
1. Диагностика и лечение на рака на гърдата
- органосъхраняващи операции, реконструктивна и онкопластична хирургия
- предоперативна химиотерапия при локално авансирал карцином на гърдата
- интраоперативна лъчетерапия при ранен рак на млечната жлеза
- маркиране и биопсия на сентинелни лимфни възли при ранен рак на млечната жлеза
2. Генетични и молекулярни изследвания на злокачествените тумори на гърдата
3. Коремна хирургия

Доц. д-р Т. Седлоев създава оригинален прогностичен модел „Медицински Университет София (МУС) за оценка на риска при дуктален ин ситу карцином на гърдата“, комбиниращ индивидуалните за пациента прогностични фактори, за избор на най-подходяща комбинация от лечебни методи в клиничната практика, приет и представен на NCCN 22nd Annual Conference: Improving the Quality, Effectiveness, and Efficiency of Cancer Care™, Orlando, Florida, March 23-24, 2017.
През 2015 г. доц. Т. Седлоев, с ръководения от него екип за първи път в България и Югоизточна Европа успешно извършва органосъхраняваща операция с интраоперативно лъчелечение при пациентка с ранен карцином на гърдата.

Коментари