Начало За лекари
Проф. д-р Таня Тимева
Коментари
Репродуктивна медицина, Акушер-гинеколог
Акушер-гинеколог, репродуктивен специалист, Завеждащ Отделение по Асистирана репродукция към Медицински комплекс "Д-р Щерев"
платен преглед
Запази час
Медицински комплекс "Д-р Щерев"/АГ: Репродуктивна медицина и АРТ
София, ж.к. Разсадника ул. Христо Благоев №25-31
Контакти

Медицински комплекс "Д-р Щерев"/АГ: Репродуктивна медицина и АРТ

София, ж.к. Разсадника ул. Христо Благоев №25-31

Виж на карта
Работен телефон:+359 2 920 0901
Информация
Проф. д-р Таня Тимева е висококвалифициран специалист в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина. В екипа на проф. Атанас Щерев работи от 1998 г. Тя е водещ експерт в областта на акушерството, гинекологията и асистираните репродуктивни технологии в България.
Образование
2018: Научно-образователна степен "Професор" към Русенски университет "Ангел Кънчев"
2015: Научно-образователна степен „Доцент“ към Русенски университет "Ангел Кънчев"
2007: Докторска степен към Университетска болница „Майчин дом”, защитена дисертация на тема „Предимплантационни прогонстични фактори и пренатална диагностика при асистираните репродуктивни технологии”
2006: Магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
2002: Специалност „Акушерство и гинекология“ към Медицински университет София, Университетска болница „Майчин дом”
1995: Медицинска специалност от Медицински университет-София
Допълнителни квалификации
• Академично авторство, програма на Европейската асоциация за репродукция и ембриология (ESHRE), Лондон, 2013
• Синдром на поликистозните яйчници, ESHRE Campus, 2011
• Ендоскопия в репродуктивната медицина, ESHRE Campus, 2011
• Добра клинична практика и медицинска педагогика, 2011
• Стерилитет, Контрацепция, Хормонозаместителна терапия и Гинекологична ендоскопия (Сертификат от Български лекарски съюз и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), 2011
• Имплантация – повтарящи се спонтанни аборти, клинични аспекти, Средиземноморска асоциация по репродуктивна медицина, Гърция 09/2010 Ранна бременност, ESHRE, Италия, 2010
• Криопрезервация при пациенти с онкологични заболявания, Европейската асоциация за гинекологична ендоскопия –ESGE, Florence, Italy, 2009
• Ултразвук в медицината (Сертификат от Български лекарски съюз и Българска Асоциация по ултразвук в медицината), 2008
• Лечение на стерилитет в напреднала репродуктивна възраст – резултат и възможни усложнения (Сертификат от Български лекарски съюз), 2008
• Ранна бременност, ESHRE, Варна, 2008
• Обучение и техника в ендоскопията, ESHRE, Барселона, Испания, 2008
• Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията (Сертификат от Български лекарски съюз и Българска Асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията), 2008
• Стерилитет, Контрацепция, Хормонозаместителна терапия и Гинекологична ендоскопия (Сертификат от Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), 2007
• Стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия (Сертификат от Български лекарски съюз и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве ), 2006
• Репродуктивна ендокринология & стерилитет и женско здраве, McGill University, Канада, 2005
• Стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия (Сертификат от Български лекарски съюз и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве ), 2005
• Ултразвукова и доплер-ехографска диагностика и провеждането на интервенционални инвазивни процедури под УЗ контрол в областта на акушерството и гинекологията, Българска асоциация по ултразвук в медицината, 2005
• Стерилитет, контрацепция и хормоно-заместителна терапия (Сертификатот Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), Боровец, 2004
• Абдоминална ехография, Медицински университет – София, 2002
• Абдоминална ултразвукова диагностика и повърхностни структури, Клиничен център по Гастроентерология на Университетска болница „Царица Йоана”, 2002
• Генетика, молекулярна патология и пренатална диагностика на вродените аномалии и наследствени болести в Медицински университет-София, 1998-1999
• Нови репродуктивни методи, Висш медицински институт – София, 1997
• Колпоскопия, Висш медицински институт – София, 1997
• Ехографска диагностика в акушерството и гинекологията, Висш медицински институт – София, 1996
Научни публикации
• Milachich T, Timeva T, Ekmekci C, Beyazyurek C, Tac HA, Shterev A, Kahraman S., Birth of a healthy infant after preimplantation genetic diagnosis by sequential blastomere and trophectoderm biopsy for β-thalassemia and HLA genotyping. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013; 169 (2):261-7.
• Тимева Т. Серумни нива на лутеинизиращ хормон при пациентки с контролирана овариална хиперстимулация. Репродуктивно здраве 2011; 18; 2-7.
• Тимева Т, Георгиев С, Щерев А. Овариален хиперстимулационен синдром. Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията 2010; 1; 9-13.
• Dimitrov R, Timeva T, Kyurkchiev D, Stamenova M, Shterev A, Kostova P, Zlatkov V, Kehayov I, Kyurkchiev S. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium. Reproduction. 2008; 135(4): 551-8.
• Timeva T, Milachich T, Antonova I, Arabaji T, Shterev A. Correlation between number of retrieved oocytes and pregnancy rate after IVF/ICSI. The Scientific World Journal 2006; 6: 686-690.
Участия в научни форуми
• Abstracts of the 24th annual meeting of the ESHRE, Oral, Barcelona Spain 7-9/07/2008
• 7th European congress on reproductive immunology Maraton Greece 17-20/09/2009
• Презентация на фирма MERCK SERONO 11 Национален конгрес по стерилитет,контрацепция и хормоно­заместителна терапия с международно участие 14-15/05/2010
• The 14th World congress onControversies in obstetrics,Gynecology & Infertility. Paris, France, 17-20/11/2011
• 12 th International symposium for immunology of reproduction Varna 25-27/06/ 2009
Участие в национални и международни комитети
2011-2015: Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) - (представител на България в категория „клиницист”)
2008: Министерство на здравеопазването – работна група за допълнение и изменение на наредба №28
2006-2007: НЗОК – консултант по програмата за лечение на безплодието при жената
2003: Министерство на образованието и науката – ръководител научен проект № МУ-Л-1303/03
Членства в съсловни организации
От 2012: Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, член на Управителния съвет
От 1999: Европейската асоциация за репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE)
От 1995: Български лекарски съюз
Награди и отличия
- Отличие „Лекарите, на които вярваме“ на вестник „24 часа”, 2012 г., 2014, 2015, 2016, 2018
- Отличие Best doctors на Национално Дарик радио 2016 г.
Коментари