Начало За лекари
Проф. д-р Боряна Делийска
Коментари
Нефролог
платен преглед
Запази час
Контакти
Уебсайт:https://mcmedcross.com
Мобилен телефон:+359 88 211 2083
Работен телефон:+359 2 405 3270
Биография
1982 г завършва медицина ВМИ-София с отличен успех, работи по разпределение

като участъков терапевт гр. Златица

От 1983 до настоящия момент работи в Първа нефрологична клиника, Катедра нефрология, МУ-София като преминава от асистент, в старши и главен асистент

Има 2 специалности-вътрешни болести и нефрология

През 1999г. защищава учебна и научна степен „доктор”

От 2001г. е доцент и началник- клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

От 2009г. е доктор на медицинските науки

От 2010г. е професор

Многократно е специализирала в Германия, където е изнасяла и лекции

Преподава и участва в изпитни комисии за студенти, лекари, специализиращи обща медицина, вътрещни болести и нефрология.

Има над 150 публикации в български и международни водещи списания, има монографии и участия в учебници.

Външен експерт към НЗОК, чбен на Съвета по медицинска наука към Медицинския Университет-София. Била е 8 г. национален консултат по нефрология, член и секретар на терапевтичната комисия на ВАК, член на Комисията за лечение в чужбина към МЗ.

Член е на Управителния съвет на Българското нефрологично дружество, на Европейската бъбречна асоциация, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация, на Интернационалното дружество по нефрология.

Член на редакционни колегии на списания.

Владее английски, руски, немски и италиански.
Коментари