Начало За лекари
Петя Петрова
Коментари
Психотерапевт, Психолог
Казвам се Петя Петрова и съм магистър по психология, психотерапевт. Специализирам психоанализа. Работя в областта на индивидуалното психологично консултиране и психотерапия с възрастни, юноши и деца.
онлайн консултации
работи с деца
Запази час
Кабинет за психологично консултиране и психотерапия
София, ул. Славянска 24
Контакти

Кабинет за психологично консултиране и психотерапия

София, ул. Славянска 24

Мобилен телефон:+359 89 570 6763
Обща информация
Дипломант съм на магистърските програми "Детско-юношеска и училищна психология" към СУ "Св. Климент Охридски" и "Артистични психо-социални практики" към НБУ.
Клиничният ми опит се е развивал предимно в социалната и здравната сфера. Работила съм в терапевтичен център с деца и семейства в риск, с пострадали от домашно насилие и трафик на хора. Значим опит натрупах и от работата си в педиатричната болница "Проф. Иван Митев" и неонатологично отделение на 1МБАЛ. Придружавах и консултирах пациенти, техните родители и лекари по въпроси, свързани с приемане и живот с дадена диагноза, трудности и дилеми пред лечението и други.
Интересите ми са в областта на психоанализата, връзки между телесно и психично страдание, между насилие и психично страдание, психология и психопатология на развитието.
Към момента приемам в собствена практика и съм консултант на УНИЦЕФ България по въпросите на превенция на насилието над деца.
Допълнителни квалификации
Специализирала съм психотерапия в метода на психодрамата и груповата терапия.
Във формиране като психоаналитик към Българско общество за лаканианска психоанализа.
Многобройни участия в клинични и теоретични семинари, конференции и конгреси в рамките на специализациите ми, включително с изнасяне на доклади. Провеждам регулярно супервизия на практиката си и следвам всички етични стандарти на професията.

Други сертифицирани курсове:
Следдипломен курс за психолози - детски диабет и отклонения в половата диференциация при Медицински Университет Варна - 2017 г.
Въвеждащ курс по релационна психомоторика при Психоаналитичен институт ТОЛК - 2018 г.
Практикум за специалисти от помагащите професии за деца и юноши в Jugendamt (отдел „Закрила на детето“), Аугсбург, Германия - 2008 г.

Член на:
Българска асоциация по психотерапия
Българско общество за лаканианска психоанализа
Научен борд и Консултативен съвет на фондация "Нашите недоносени деца"
Езици
Английски
Немски
Коментари