Начало За лекари
Надежа Добрева
Терапевт
Сертифициран коуч и треньор по емоционална интелигентност, бизнес-треньор и коуч по призвание и душа
платен преглед
Запази час
Контакти
Уебсайт:https://mcmedcross.com
Мобилен телефон:+359 88 211 2083
Работен телефон:+359 2 405 3270
Информация
Емоционалната интелигентност са уменията за осъзнаване и управление на собствените емоции, разпознаване на емоциите на другите, управление на стреса, избор на решения в определени ситуации, създаване и поддържане на взаимоотношения с другите. Уменията на емоционалната интелигентност могат да бъдат развивани и тренирани.

Доказано е, че коефициентът на интелегинтност (IQ) далеч не е единственият елемент, който определя успеха, удовлетвореността и качеството на живот на човека. Редица изследвания през последните двайсет години потвърждават, че развиването и усъвършенстването на уменията на емоционалната интелигентност допринасят за менталното и физическо здраве, професионалната реализация, лидерските умения и личния живот на индивида. Според психолозите усъвършенстването на уменията на емоционалната интелегентност допринасят за:

- социалните взаимоотношения при децата и възрастните
- позитивно възприемане на индивида от околните
- интимни и семейни отношения
- реализация в образованието
- професионална реализация
- психологическо състояние и благосъстояние
- себеизява – взимане на осъзнати решения по отношение на емоции и разум

Провеждам индивидуални и групови коучинг-сесии по усъвършенстването на уменията на емоционалната интелигентност, идентифицирани от психолога Рувен Бар-Он: себевъзприятие, себеизява, междуличностни отношения, способност за взимане на решения и управление на стреса.

Емоционалната интелигентност придава нюансите в цветовете на нашия вътрешен и околен свят, помага ни да чуем себе си и другите, тя събужда сетивата ни. Емоционалната интелигентност ни дава неизмерно богатство на перспективите. Осъзнаването на това богатство и тренирането на уменията ни прави свободни да избираме своята собствена роля в своя живот и света около нас.

Можем заедно да работим за:

- осъзнато управление на емоционалните състояния
- управление на гнева
- дефиниране на мотивация – кариерна и лична
- развиване на креативно мислене и гъвкавост на ума
- себереализация и осъзнат живот
Квалификации
- Сертификация програма Култивиране на емоционален баланс (CEB) http://cultivating-emotional-balance.org/

- Сертификация програма Треньори без граници – Виктор Хаимов и Константина Ленчева

- Сертифициран треньор по емоционална интелигентност от Поли Фистолера, BISEI

- Сертифициран НЛП Мастер Практик с коучинг умения от НЛП треньор Магдалена Николова, НЛП Тренинг център

- Сертифициран бизнес-треньор от Лили Василева, MLC International
Цена на преглед
60 лв.