← Обратно в търсене
доц. Пламен Пенчев
Гастроентеролог
Специалист по гастроентерология с 28 годишен опит.
с обявена цена
работи с НЗОК
Запазете час
Контакти

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" , Клиника по гастроентерология

София, ул. "Бяло море" № 8

Мобилен телефон:+359 88 610 8077
Биография
Доц. Пенчев е специалист по гастроентерология с насоченост върху болестите на червата. Експерт е по възпалителни заболявания на червата - Болест на Крон, Язвен колит, функционални нарушения - Синдром на дразнимото черво. Извършва Ендоскопско изследване на дебелото и тънкото черво - илеоколоноскопия, ентероскопия, както и ендоскопско лечение на доброкачествени новообразувания на червата - полипи и тумори - ендоскопска полипектомия, ендоскопска мукозна резекция.
Образование и долълнителни квалификации
През 1986 г. доц. Пенчев завършва медицина в Медицинска академия София. През 1994 г. придобива специалност по „Вътрешни болести”, а през 1996 г. - специалност по „Гастроентерология и диететика”. Има над 35 публикации и участва в научни конгреси и симпозиуми.
Членства
Член на Научното дружество по гастроентерология.
Член на българския клон на Международната асоциация на хирурзи и гастроентеролози.
Секретар на Българска лекарска асоциация по възпалителни чревни заболявания.
Член на Европейската Крон и колит организация - ECCO.
Езици
Доц. Пенчев владее още английски и руски език.