Начало За лекари
Доц. д-р Петя Андреева
Коментари
Репродуктивна медицина, Акушер-гинеколог
Акушер-гинеколог, Отговорно лице по асистирана репродукция към Медицински комплекс "Д-р Щерев"
платен преглед
Запази час
Медицински комплекс "Д-р Щерев"/АГ: Репродуктивна медицина и АРТ
София, ж.к. Разсадника ул. Христо Благоев №25-31
Контакти

Медицински комплекс "Д-р Щерев"/АГ: Репродуктивна медицина и АРТ

София, ж.к. Разсадника ул. Христо Благоев №25-31

Виж на карта
Работен телефон:+359 2 920 0901
Информация
Доц. д-р Петя Андреева е акушер-гинеколог и репродуктивен специалист, преподавател с научна степен „Доцент“ и медицинска специализация по акушерство и гинекология. Тя стартира своята професионална реализация в Университетска АГ болница „Майчин дом”, София. Има дългогодишен опит в областта на полово-предаваните инфекции и репродуктивното здраве, работейки като гинеколог по проект на „Лекари без граници”. През 2003 г. й е присъдена научната степен „Доктор”. Във връзка с разработвания от нея дисертационен труд тя получава редица национални и международни признания. През 2016 г. става доцент към Югозападния университет.

Още от началото на своята акушеро-гинекологична специализация доц. Андреева се обучава и работи в областта на асистираните репродуктивни техники под ръководството на доайена на репродуктивната медицина в България проф. Атанас Щерев.
Образование
2016: Доцент към Югозападен университет „Неофит Рилски”
2006: Магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“
2006: Магистърска степен по „Стопанско управление“
2003: Докторска степен от Университетска болница „Майчин дом”
2002: Специалност „Акушерство и гинекология“ от Университетска болница „Майчин дом”
1997: Медицинска специалност от Медицински университет София
Допълнителни квалификации
• Ovarian club III, Париж, Франция, 2013
• COGI, Виена, Австрия, 2013
• Репродуктивна медицина Vти Интернационален ИВИ конгрес, Испания, 2013
• Suturing from A to Z – Курс по Лапороскопия, Льовен, Bелгия, 2012
• COGI, Лисабон, Португалия, 2012
• Практически курс в King’s College Hospital, Англия, на тема Фетална медицина, 2012
• „Тумори на яйчника, Редки генитални тумори, Новите технологии в услуга на оперативната гинекология, ендометриален карцином – диагностично терапевтичен”, удостоверение от Българска Асоциация по онкогинекология и Българска Асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, 2011
• „Поведение при недоносения плод – акушерско и неонатологично”, удостоверение от Български лекарски съюз и Българско дружество по акушерство и гинекология, 2011
• Iви конгрес по офисна хистероскопия и резектомия (EACCME); Bari, Italy, 2011
• Синдром на поликистозни яйчници (ESHRE), 2011
• Ендометриоза и HP-hMG: Сравнение между различни стимулационни протоколи за АРТ при пациенти с ендометриоза. Андреева П; 4-ти Софийски симпозиум с международно участие на тема: Ендометриоза и ефекти върху фертилитета: 12 – 13 Ноември 2010 София, България
• Противовъзпалително и възстановяващо лечение на влагалището с Gynoflor и Fluomizin при бременни. Андреева П; научен доклад: XXX юбилейна национална акушерска конференция, Китен, 2011
• Диагностична лапароскопия в гинекологията – Iво ниво, свидетелство от Медицински университет, Плевен, 2010
• „Пациенти и лекари за донорството”, сертификат от Изпълнителна агенция по трансплантация за преминат курс на обучение по Национална програма, първи модул, 2010
• Ендометриоза и последици при стерилитет, сертификат от Институт по репродуктивно здраве, 2010
• „Съвременни аспекти в акушерството и гинекологията”, удостоверение за проведена форма на продължителна квалификация от Български лекарски съюз и Българско дружество по акущерство и гинекология, 2010
• „Единадесети Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия”, удостоверение за проведена форма на продължителна квалификация от Български лекарски съюз и Българска Асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, 2010
• „Модерни тенденции в съвременната гинекология”, удостоверение за проведена форма на продължителна квалификация от Български лекарски съюз и Българско дружество по акушерство и гинекология, 2010
• Стерилитет, Контрацепция, Хормонозаместителна терапия и Гинекологична ендоскопия, удостоверение от Български лекарски съюз и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, 2009
• Биомедицински технологии (EACCME), 2009
• Лечение на стерилитет в напреднала репродуктивна възраст, сертификат от Институт по Репродуктивно здраве, 2008
• Бременност след АРТ (ESHRE), 2008
• WEILL CORNELL Medical Training of “Obstetrics and Gynecology”, Salzburg Austria, 2008; organized by Open Medical Institute – The American-Austrian Foundation, 2008
• Стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, удостоверение от Български лекарски съюз и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, 2008
• Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. Юнакова М, Андреева П, Тимева Т, Магунска Н, Петкова Л, Щерев А: X Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие, Несебър, 2008
• IVF Specialization in JAPAN, 2007
• Hyogo College of Medicine, IVF unit Nishinomiya and IVF Namba Clinic, Center for Reproductive Medicine and Infertility, Osaka, Japan, 2007
• Преждевременна яйчникова недостатъчност, удостоверение от Български лекарски съюз и Институт по репродуктивно здраве, 2007
• Ранна бременност / ендометриоза, научна програма (ESHRE), 2006
• Следдипломна квалификация по Оперативна Гинекология, удостоверение от Военномедицинска академия, София, 2006
• Еmerging endometrial polyp during controlled ovarian stimulation affect IVF/ICSI outcome; Andreeva P., Ganeva G., Shterev A.; 22nd Annual Meeting of ESHRE Prague Czech republic, 2006
• Безопасност и качество при АРТ, научна програма (ESHRE), 2005
• Стерилитет, контрацепция и хормоно-заместителна терапия, удостоверение от Български лекарски съюз и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, 2005
• Етични и регулаторни аспекти на добрата медицинска практика в изследователската практика, сертификат от Асоциацията за добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания, 2004
• Индивидуален курс по Оперативна техника, удостоверение от Медицински факултет, София, 2003
• Грант от Европейската научна федерация по микробиология (FEMS), 2003
• Стерилитет, контрацепция и хормонално заместителна терапия, сертификат от Българска Асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, 2003
• Бактериална вагиноза, сертификат от Baylor College of Medicine, Texas, изкаран курс, 2003
• Спешна контрацепция, проведена форма на продължителна квалификация, сертификат от Albert Schweitzer Institute and Open Society Institute, 2002
• Курс по индивидуално обучение по Онкогинекология, удостоверение от Специализирана болница за активно лечение по онкология, София, 2001
• Effectiveness of current treatment of bacterial vaginosis. Poster presentation. Andreeva P; 17th Annual Мeeting of the ESHRE, Lausanne, Switzerland, 2001
• Ехографска диагностика, удостоверение от Медицински университет-София (следдипломна квалификация), 1999
• Следдипломна квалификация по Колкоскопия, удостоверение от Медицински университет-София, 1999
• Диагноза и поведение при ранна бременност при ART. Андреева П, Тимева Т, Владимиров Я, Щерев А, Научен доклад, 8-ми национален цонгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 1998
• Третиране на хиперстимулационен синдром при ART. Владимиров Я, Тимева Т, Андреева П, Щерев А.Научен доклад. 8-ми национален цонгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 1998
• Критерии за определяне времето за извършване на фоликуларна пункция при IVF с цел увеличен добив на яйцеклетки. Баров Д, Владимиров Я, Тачева Д, Андреева П, Василева Р, Щерев Р, Научен доклад. 8-ми национален цонгрес по акушерство и гинекология с международно участие, Варна, 1998
Научни публикации
• Andreeva P, Timeva T, I. Vladimirov Y, Shterev A. Diagnosis and Approach during Early Pregnancy in Cases of ART. Full text book from VIII Bulgarian Congress of Obstetrics and Gynecology with International Participation, Varna, Bulgaria, 1998
• Andreeva P. Effectiveness of current therapy of bacterial vaginosis. Human Reproduction 2000
• Andreeva P, Dimitrov A. The Microorganisms associated with bacterial vaginosis as a cause of tubal sterility. Akush Ginekol (Sofia), 2002
• Andreeva P, Dimitrov A, Veleva Z. et al. Microbial colonization of the vagina in 1st and 2nd trimester of pregnancy and in women with imminent abortion. Akush Ginekol (Sofia), 2003
• Andreeva P., Ganeva G., Shterev A.; Еmerging endometrial polyp during controlled ovarian stimulation affects IVF/ICSI outcome; Human Reproduction Abstract Book, 2006
• Андреева П; Рак на маточната шийка. Мединфо Брой 11/ 2007
• Андреева П, Коновалова М, Тимева Т Чавеева П, Щерев А; “Essure” – нов подход за лечение на хидросалпингс преди „in vitro” оплождане. Репродуктивно здраве, 2010
• Andreeva P; Chaveeva P; Petkova L; MTHFR gene epigenetic affects pregnancy outcome. Journal of Reproductive medicine and endocrinology, 2010
• Юнакова М, Антонова И, Андреева П, Щерев А. Прогностична стойност на маркерите на яйчниковия резерв; Репродуктивно здраве, 2010
• Андреева П; Фолатният метаболизъм и неговите въздействия върху редица репродуктивни процеси и неблагополучия; Репродуктивно здраве, 2012

Членства в съсловни организации
• От 2004: Български лекарски съюз
• От 2001: Европейската асоциация за репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE)
• От 2000: Българско дружество по акушерство и гинекология
• От 1999: Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (член на УС)
Награди и отличия
2008: Грант на Open Medical Institute, The American Austrian Foundation за обучение в Zalcburg, Austriа
2006/2007: Грант от японската организация MatsumaeI nternational Foundation за провеждане на научно-изследователска работа в областта на инфертилитета и асистираните репродуктивни техники в Япония, HyogoandOsaka, Japan
2003: Грант от Европейската научна федерация по микробиология
2004: Грамота от Съюза на учените в България (СУБ) за „Високи научни постижения в областта на медицината”
Коментари