Д-р Соня Драгнева

Гастроентеролог

Гастроентеролог

Контакти

 
Мобилен телефон:  +359 89 992 1402

Запазете час

Обратна връзка

Биография

 
Д-р Драгнева е специалист по гастроентерология и медицинска генетика.

Езици

 
Д-р Драгнева владее български и английскии език

Членство

 
Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ефография и ендоскопия
Българска асоциация за изучаване на черен дроб
Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)
Експертен център по редки заболявания/наследствени метаболитни заболявания на черния дроб – болест на Уилсън, наследствена хемохроматоза, порфирии
©2019 — EASYDOC. Всички Права запазени.