Начало За лекари
Д-р Райна Жейнова – Колева
Коментари
Педиатър
Д–р Жейнова е педиатър – хомеопат, с интерес в областта на здравната профилактика и методи, подкрепящи максимално щадящи организма.
хомеопатия
платен преглед
работи с деца
онлайн консултации
Запази час
МЦ Фитолек
София, ул. "Рилски езера" 15 А
Контакти

МЦ Фитолек

София, ул. "Рилски езера" 15 А

Уебсайт:https://phytolek.com
Мобилен телефон:+359 88 797 2884
Работен телефон:+359 2 962 4822
Застрахователни компании, с които работя
България ИншурънсБулстрад Живот
Обща информация
Д-р Райна Жейнова завършва Медицински университет - гр. Варна през 1987 г.. Има придобита специалност по Педиатрия от 1996 г.. Работила е като участъков педиатър в гр. Търговище в продължение на 13 години. През 2001 г. завършва двугодишен курс на обучение по хомеопатия. Член на Българския лекарски съюз и Българската медицинска хомеопатична организация /БМХО/. Участва ежегодно в организирани семинари и курсове за поддържаща квалификация. В рамките на трудовия си стаж е имала възможност да разшири познанията си в областта на профилактичната медицина по теми, касаещи майчиното и детско-юношеското здраве. Чрез беседи, семинари, дискусии и участие в проекти, активно е работила за промоция на здраве и профилактика на болестите в продължение на десет години. Хомеопатичният лечебен метод надгражда клиничния й опит и спомага за индивидуалния подход към всеки един пациент. Прилага в практиката си допълнително фито– , апи –, арома – и нутритерапия. Наградена е за добра хомеопатична практика от Българската медицинска хомеопатична организация през 2009г. Тя е един от експертите – консултанти към сайта Мамапедия.
Допълнителни квалификации
Хомеопатия, БЛС, БМХО
Езици
Английски
Немски
Руски
Работи с обявена цена
По цени, обявени в сайта на МЦ "Фитолек"
Коментари