Начало За лекари
Д-р Петя Ангелова
Коментари
Ендокринолог
платен преглед
Запази час
МБАЛ Надежда/Ендокринология
София, ул. Блага вест 3, 1330
Контакти

МБАЛ Надежда/Ендокринология

София, ул. Блага вест 3, 1330

Виж на карта
Имейл:mbal@nadezhda.bg
Мобилен телефон:+359 88 417 8114
Работен телефон:+359 2 441 7973
Застрахователни компании, с които работя
Булстрад ЖивотБългария Иншурънс
Биография
1995-2001г.- Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов”, гр. Благоевград (профил- английски език, немски език, информатика);
28.06.2001г.- Лауреат от Национална Олимпиада по химия- гр. Бургас 2001 г.;
23.07.2001г.- Национална Диплома №99 за отличен успех и постижения в областта на химията;
септември 2001 - ноември 2007г.- студент в Медицински Университет – София , Медицински факултет;
14.04.2009г – 14.04.2015г.- докторант в клиника по ендокринология, УМБАЛ “Александровска”- гр. София, тема: Хипогонадизъм у мъже с метаболитен синдром
2013-2014 учебна година- хоноруван асистент към МУ-София, Катедра по вътрешни болести- клиника по ендокринология УМБАЛ „Александровска“.
22.06.2015г.- придобита научна и образователна степен „ДОКТОР“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.1. „Медицина“, и научната специалност „Ендокринология“
2015-2016 учебна година- хоноруван асистент към МУ-София, Катедра по вътрешни болести- клиника по ендокринология УМБАЛ „Александровска“.
01.09.2010г. – 01.06.2016г- специализант по ендокринология, МУ-София, УМБАЛ “Александровска”
Коментари