← Обратно в търсене
д-р Невена Чакърова
Ендокринолог
Специалист по Ендокринология и болести на обмяната.
с обявена цена
Запазете час
Контакти

Медицински център Диабет

София, ул. „св. Георги Софийски“ 14

Мобилен телефон:+359 88 736 0808
Работен телефон:+359 88 620 8082
Застрахователни компании, с които работя
Доверие
Биография
Д-р Невена Чакърова, дм е главен асистент в Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. Завършила е медицина в Медицинския университет – София през 2005 г. От 2006 г е редовен докторант в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София.
През 2011 г. придобива образователна и научна степен „доктор по медицина“ след защита на дисертационен труд на тема „Сърдечно-съдов риск при предиабетни състояния – нарушена гликемия на гладно и нарушен глюкозен толеранс“.
От 2008 г. е асистент, а от 2013 г. – главен асистент в Катедра по eндокринология, МФ, МУ-София. През 2016 г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната.
Участник е в множество международни курсове за следдипломно обучение в областта на захарния диабет. Има научни публикации в национални и международни реферирани издания. Научните й интереси са в областта на предиабетните състояния, превенцията на захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, технологиите в лечението на захарен диабет тип 1 и автоимунните полиендокринни сиднроми. Част е от екипа на Медицински център Диабет.