Начало За лекари
Д-р Мария Аноар
Акушер-гинеколог
Младши лекар
платен преглед
Запази час
Контакти
Работен телефон:+359 2 920 0901
Информация
Д-р Мария Аноар завършва медицина в Медицински университет-Плевен през 2017 г.
Същата година започва специализация по Акушерство и гинекология към САГБАЛ „Д-р Щерев”.
Образование
2017-до момента: Специализира „Акушерство и гинекология“
2017: Специалност „Медицина“
Допълнителна квалификация
• Second European Laparoscopic Anatomy course on Cadavers – Advanced Laparoscopy Cadaveric Course Hands-on, Practical Individually-tailored course on Female Cadavers; course directors: Prof. P. Bonnet, Prof. M. Nisolle, Prof. B. Rabischong, University of Liege, Belgium, 2019
• Индивидуален курс по Диагностична лапароскопия в гинекологията, ТЕЛЕЦ при МУ-Плевен, 2019г
• Цялостен курс по дисекционна техника в катедра „Анатомия и хистология” към Медицински университет-Плевен като дисекционен демонстрант, от 2013 до 2017 г.
Участие в научни форуми
• 2018: Лектор в Семинар по ендоскопска гинекологична хирургия с телемедицина с участието на проф. Инго фон Леферн
• 2018: Лектор в сесия „Гинекологична ендоскопия при инфертилитет’’ на XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие, БАСРЗ
• 2018: XXI Национална конференция по Онкогинекология
• 2017: II Конгрес „Майчино-Фетална Медицина”
• 2016: X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина. Балканска конференция по вагинална ендоскопия
• 2016: International conference HIFU THERAPY: Current clinical practice and future avenues, MU-Pleven
• 2015/2016: Инициатор и организатор на 4-то и 5-то Училище по Лапароскопска и Роботизирана хирургия за студенти при МУ-Плевен
Научни публикации
• Димитров И., Димитров Т., Аноар М., Билчев Р., Чавеева П., „Интраоперативна загуба на игла по време на лапароскопска хирургия: Клиничен случай и преглед на литературата”, сп. „Репродуктивно здраве”, бр. 29/2019
• Димитров И., Тошев Св., Михайлович Е., Чавеева П., Аноар М., „Лапароскопска апендектомия. Клиничен случай на яйчникова киста и апендицит”, сп. „Акушерство и гинекология”, vol. 57, 5’2018
Членство в съсловни организации
От 2017: Български лекарски съюз