Начало За лекари
д-р Мариела Облашка д.м.
Коментари
Офталмолог
работи с НЗОК
работи с деца
платен преглед
Запази час
Медицински център "Д-р Хайвазов"
София, бул. "Цариградско шосе" 131, ет. 7
Контакти

Медицински център "Д-р Хайвазов"

София, бул. "Цариградско шосе" 131, ет. 7

Виж на карта
Работен телефон:+359 2 875 7111
Застрахователни компании, с които работя
ДЗИДовериеУника
Обща информация
Д-р Облашка завършва Медицински Университет - гр. Плевен и придобива научна степен - доктор по медицина. През 2000г. придобива специалност по офталмология.
Образование и допълнителни квалификации
- семинар "Детско зрение"
- курс "Методически основи на научните изследвания"
- курс "Биостатистика с компютър"
- курс "Стохастични методи в медицинските изследвания"
- Международни семинари по трансплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота
- януари - защитен дисертационен труд с придобита научна и образователна степен "ДОКТОР" на тема "Приложение на екстракапсуларната катарактна екстракция с имплантация на заднокамерни интраокуларни лещи в катарактната хирургия"
- флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания – МУ-София
Членства
-Български Лекарски Съюз;
-Съюз на Офталмолозите в България
-Асоциация по Глаукома
Езици
Д-р Облашка владее още руски и английски език.
Коментари