Начало За лекари
д-р Ивета Недева дм.
Коментари
Ендокринолог
Специалист ендокринолог с над 5 години опит
работи с НЗОК
платен преглед
Запази час
МЦ Медкрос/05/Ендокринология (СТ. ПЛАНИНА)
София, ул. Стара планина №8-10, ет.1
Контакти

МЦ Медкрос/05/Ендокринология (СТ. ПЛАНИНА)

София, ул. Стара планина №8-10, ет.1

Виж на карта
Уебсайт:https://mcmedcross.com
Мобилен телефон:+359 88 211 2083
Работен телефон:+359 2 405 3270
Застрахователни компании, с които работя
Медико-21Животозастрахователен ИнститутФиХелт(FiHealth)СългасиеЕвроинсЕЗОКДовериеДженералиДЗИБългария ИншурънсБулстрад ЖивотАлианцАксиом
Кратка информация
Д-р Ивета Недева, дм е специалист ендокринолог в София с над 5 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, предиабет, затлъстяване, метаболитен синдром, остеопороза, менструални нарушения, болести на щитовидната, паращитовидните, надбъбречните, половите жлези и хипофизата. Д-р Недева не преглежда деца.
Образование
Завършва Медицински университет София с отличен успех през 2017г. Своята специалност по Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2021г след специализация в УМБАЛ "Александровска". През същата година придобива научна и образователна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема Предиабет-нови клинични и лабораторни маркери.
Квалификации
• Член на Българско дружество по ендокринология, Европейска асоциация за изучаване на диабета, Български лекарски съюз.
• Автор на публикации в международни и български списания с импакт фактор.
• Участие в научни проекти, национални и международни конгреси и семинари по специалността.
Биография
От 2017г до момента д-р Недева работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Александровска“. От 2018г е част от екипа специалисти на МЦ "Св. Пантелеймон" София. Владее немски и английски език.
Коментари