Д-р Инна Зарева

Ендокринолог, Диетолог

Специалист по Ендокринология и диетично хранене с 15 - 20 години опит
работи с деца

Контакти

 
Мобилен телефон:  +359 88 211 2083
Работен телефон:  +359 2 405 3270
Уебсайт:  https://mcmedcross.com

Запазете час

Обратна връзка

Обща информация

 
Ендокринологът Д-р Инна Зарева е специалист с над 15 години опит, профилиран в областта на диетологията. Тя е работила като семеен лекар в София. Ендокринните смущения в повечето случаи са свързани с промяна в теглото, което води до риск от появата на допълнителни неразположения и проблеми. Именно затова, тя препоръчва паралелно с прилагането на съвременна лекарствена терапия, да се определи и подходящия диетичен режим.

Образование и допълнителни квалификации

 
Д-р Зарева завършва Медицински университет Пловдив. Има придобити специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната. Две важни нейни специализации са "Хранене и диетика" към Национален център по опазване на общественото здраве и "Основи на клиничната диетика" към Медицински университет София.

Ценности и мотивация

 
1. Защо лекар?- Най-важно в моята практика е вникването в проблемите на пациента и добрата комуникация.
2. Водещ принцип в живота?- Упоритост
3. А в медицината?- Внимание и грижа за пациента
©2019 — EASYDOC. Всички Права запазени.