Начало За лекари
Д-р Инна Зарева
Коментари
Ендокринолог, Диетолог
Специалист по Ендокринология и диетично хранене с 15 - 20 години опит
работи с деца
платен преглед
Запази час
МЦ Медкрос/Клон "Зайчар"
София, ул. Зайчар 134
Контакти

МЦ Медкрос/Клон "Зайчар"

София, ул. Зайчар 134

Уебсайт:https://mcmedcross.com
Мобилен телефон:+359 88 211 2083
Работен телефон:+359 2 405 3270
Застрахователни компании, с които работя
АлианцДЗИДовериеБългария ИншурънсБулстрад ЖивотДженералиМедико-21ФиХелт(FiHealth)СългасиеЕвроинсЖивотозастрахователен ИнститутЕЗОК
Обща информация
Ендокринологът Д-р Инна Зарева е специалист с над 15 години опит, профилиран в областта на диетологията. Тя е работила като семеен лекар в София. Ендокринните смущения в повечето случаи са свързани с промяна в теглото, което води до риск от появата на допълнителни неразположения и проблеми. Именно затова, тя препоръчва паралелно с прилагането на съвременна лекарствена терапия, да се определи и подходящия диетичен режим.
Образование и допълнителни квалификации
Д-р Зарева завършва Медицински университет Пловдив. Има придобити специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната. Две важни нейни специализации са "Хранене и диетика" към Национален център по опазване на общественото здраве и "Основи на клиничната диетика" към Медицински университет София.
Ценности и мотивация
1. Защо лекар?- Най-важно в моята практика е вникването в проблемите на пациента и добрата комуникация.
2. Водещ принцип в живота?- Упоритост
3. А в медицината?- Внимание и грижа за пациента
Коментари