Начало За лекари
д-р Даниел Марков
Коментари
Лицево-челюстен хирург
Специалист по лицево-челюстна хирургия
работи с деца
платен преглед
Запази час
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"/Лицево-челюстна хирургия - кабинет 110
София, 1606, бул.Тотлебен 21
Контакти

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"/Лицево-челюстна хирургия - кабинет 110

София, 1606, бул.Тотлебен 21

Биография
Д-р Даниел Марков е специалист по лицево-челюстна хирургия, притежаващ опит в областта на онкологията, травматологията, възпалителните заболявания, реконструктивната и възстановителната хирургия на главата и шията, имплантологията, както и оралната патология и хирургия.
Притежава двойно образование по Стоматология и Медицина и е осъществил допълнителна следдипломна подготовка в различни насоки на хирургията на главата и шията както в България, така и във Великобритания.

Образование
Член е на Европейската и Световна асоциация по лицево-челюстна хирургия. Surgical oncology and facial reanimation -2017,2018 Coventry, UK. Води курс - Топографска и естетична анатомия 2018,2019. John Lowry Scholarship award -2014,2018. Oncology and Dissection - 2018, Munich,Germany, Perforating flaps - reconstructive surgery - 2018,Germany , Derby Royal Hospital - 2017.General surgery - Austria, Vienna - 2009
Езици
Д-р Георгиев владее още немски и английски език.
Важна информация:
Уважаеми пациенти, поради липсата на държавно-финансиран пакет за доболнична помощ по специалността Лицево-челюстна хирургия в национален мащаб, всички първични планови прегледи и консултации, както и част от вторичните, диспансерните и профилактичните прегледи, се заплащат със собствени средства, според утвърден ценоразпис.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
Коментари