Медико - дентален център Орион
Д-р Богдана Киркова
Стоматолог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с деца
работи с НЗОК
Д-р Снежина Велева
Акушер-гинеколог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Румен Табаков
Кардиолог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Диана Цакова
Невролог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
с обявена цена
Д-р Нато Василевски
Ендокринолог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Нина Боева
Мамолог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
с обявена цена
Д-р Нанка Даскалова
Стоматолог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
Д-р Емил Велинов
Акушер-гинеколог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
с обявена цена
Д-р Светлана Първанова
УНГ

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
с обявена цена
работи с НЗОК
работи с деца
Д-р Антоанета Механджиева
Психотерапевт

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с деца
с обявена цена
Д-р Любимир Тодоров
Невролог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Румяна Гачилова
Нефролог

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Етери Стоичкова
Педиатър

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9
с обявена цена
работи с НЗОК
работи с деца
Д-р Жана Тодорова
Педиатър

ж.к. "Люлин" 10, ул. "Майски ден" 9