Медицински център Ревив
д-р Георги Карабашов
Спортна медицина, Общопрактикуващ лекар
с обявена цена