Медицински център Диабет
д-р Грета Грозева
Ендокринолог, Вътрешни болести
с обявена цена
онлайн консултации
работи с НЗОК
с обявена цена
д-р Невена Чакърова
Ендокринолог
с обявена цена
доц. д-р Калинка Коприварова
Педиатър, Ендокринолог
работи с НЗОК
с обявена цена
работи с деца
д-р Николина Радулова
Ендокринолог
работи с НЗОК
с обявена цена
с обявена цена
д-р Мариета Лазарова
Ендокринолог
с обявена цена
работи с НЗОК
д-р Кети Канджикова
Ендокринолог
работи с НЗОК
с обявена цена
с обявена цена