Медицински център Алфамедикс
Д-р Галина Стоименова
Общопрактикуващ лекар

ж.к. Овча Купел 1, бул. Монтевидео 45
с обявена цена
работи с НЗОК
работи с деца
Д-р Виолета Петрова
Общопрактикуващ лекар

ж.к. Овча Купел 1, бул. Монтевидео 45
с обявена цена
работи с НЗОК
работи с деца
Д-р Надежда Велинова
Физиотерапевт

ж.к. Овча Купел 1, бул. Монтевидео 45
работи с деца
работи с НЗОК