Медицински център Алфамедикс
Д-р Виолета Петрова
Общопрактикуващ лекар
работи с деца
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Галина Стоименова
Общопрактикуващ лекар
работи с деца
работи с НЗОК
с обявена цена
Д-р Надежда Велинова
Физиотерапевт
работи с деца
работи с НЗОК